DK_flag   UK_flag   DE_flag   SE_flag   cookies_logo
exo_logo

Vedovnfilter

partikelfilter

Hva er et partikkelfilter?

Exodraft ESP vedovnfilter er designet for å filtrere ut farlige og ultrafine partikler fra ovn- og peisrøykgassen. Partikkelfilteret reduserer antall partikler med 95% (fine og ultrafine partikler), og reduserer også den totale partikkelmassen med 70% -75%.

Målinger er utført i henhold til norsk standard NS3058 som tilsvarer uteluft-forhold. Det elektrostatiske partikkelfilteret er installert på toppen av skorsteinen, og bruker en høyspenningselektrode for å lade partiklene i røykgassen.

Dette får dem til å samle seg inne i filteret. Exodraft ESP-partikkelfilteret har en selvrensende funksjon og katalytisk lignende teknologi.

Veiledende pris; 20.625 NOK (inkl. mva) – Prisen er eksklusiv montering og monteringstilbehør.

Case - København, Danmark

I Stor-København har privatpraktiserende psykolog Vibeke
Møller et orangeri, som også fungerer som hennes kontor.

Hun har fått installert en vedovn for å kunne holde varmen i orangeriet, men er klar over problematikken med partikkel-utslipp og har derfor fått et partikkelfilter fra Exodraft montert.

Installasjonsvideo

Se vår installasjonsvideo med trinnvise instruksjoner om
hvordan du håndterer og installerer Exodrafts partikkelfilter.
Videoen gjennomgår bl.a. fjerning av transportlås, kontroll
av elektrode, samt montering på stål- og mursteinsskorstein.

Hvorfor bør du fjerne røykgasspartikler?

Røykgasspartikler har en størrelse mindre enn 0,1 um, som er 1000 ganger mindre enn et menneskehår. Siden halsen i menneskekroppen bare er i stand til å fange opp partikler større enn 2,5 um, fortsetter de mindre partiklene til lunger og blodkar, og kan forårsake astma, pusteproblemer og/eller betennelser.

De kan derfor være skadelige for helsen din. Partikkelfilteret fanger opp og eliminerer både store og ultrafine partikler, og eliminerer dermed helserisikoen.

Selvrensende funksjon

Partiklene samles inne i filteret ved elektrostatisk lading av partiklene og fanger dem inne i filteret der den selvrensende funksjonen til ESP vil føre til at noen av partiklene forbrennes.

De resterende partiklene slippes ut i skorsteinen for å bli brent av, og eliminerer dermed behovet for manuell rengjøring av filteret.

En rengjøringsluke kan leveres for installasjon mellom skorsteinen og filteret, hvis nasjonal lovgivning krever tilgang for skorsteinsfeiing fra toppen av skorsteinen

Integrert røyksuger

ESP-partikkelfilteret leveres med en integrert røyksuger i toppdelen.

En røyksuger er en ventilator som sørger for konstant opptrekk i skorsteinen, noe som gjør det lettere å tenne peisen i tillegg til å forhindre tilbakestrømming av røyk ut i rommet.

Uten dette pålitelige mekaniske trekket er du prisgitt skorsteinens naturlige trekk som kan variere, avhengig av utetemperatur, vind og lufttrykk.

filter på tag
Infographic woodstovefilter

Hvordan bidrar Exodraft til FNs bærekraftsmål nr. 3?

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder   

Både våre røyksugere og partikkelfiltre for vedovner bidrar betydelig til reduksjon av skadelige partikler, både i private hjem og utendørs.

Med andre ord, våre produkter bidrar til å fremme helse og velvære uansett hvor de er installert.

Fakta om

Vedovnfilter

  • Meget effektiv elektrostatisk presipitator (ESP)
  • 95% reduksjon i antall partikler*
  • 70-75% rreduksjon av total partikkelmasse*
  • Automatisk rengjøringsfunksjon (Selvrensende)
  • Integrert røyksuger *

ved 35 °C kondensert røykgass (NS3058-2), som simulerer virkelige forhold

Les vår

Ofte stilte spørsmål

Kontakt oss

exo_logo

Telefon

+47 3329 7062

Adresse

Storgaten 88
3060 SVELVIK, NORGE

E-post

info@exodraft.no