DK_flag   UK_flag   DE_flag   SE_flag   cookies_logo

Ofte stilte spørsmål

Hva er et partikkelfilter?

exodraft har utviklet et elektrostatisk partikkelfilter som sitter som siste ledd i skorsteinen og fjerner det meste av partiklene som blir dannet under forbrenningen. Filteret fjerner dermed de antatt helseskadelige utslippene som kommer fra forbrenningsprosessen, og sørger sammen med den integrerte røyksugeren for en bedre forbrenning.

Hvordan bruker man filteret?

Etter at filteret er installert på skorsteinen, starter det automatisk når det måler stigende temperatur i skorsteinen. Filteret må alltid være tilkoblet til strømnettet når vedovnen brukes.

Hvilke skorsteiner kan filteret benyttes på?

Filteret kan benyttes på skorsteiner hvor et enkelt, lukket ildsted opp til 10 kW er tilkoblet. Generelt kan filteret benyttes på alle slags skorsteiner. Hvis filteret ikke erstatter det siste leddet i en stålskorstein og den blir forlenget, må skorsteinen fortsatt være i samsvar med leverandørens anvisninger/spesifikasjoner.
Standardadapteret til skorsteinen har en ytre diameter på Ø145mm og kan monteres på en rund skorstein. Til andre skorsteiner kan vi være behjelpelig med å finne korrekt adapter.

Hvilke ildsteder kan filteret benyttes på?

Lukkede ildsteder på opp til 10kW

Hvem kan/skal installere filteret?

Filteret skal installeres av autorisert samarbeidspartner.

Kan filteret forbedre forbrenningen og avhjelpe problemer ved opptenning?

Ja, den innnebygde røyksugeren optimerer forbrenningen og kan også hjelpe under opptenningen. Se manualen for nærmere informasjon.

Kan filteret redusere røyklukt innendørs?

Ja, den innebygde røyksugeren optimerer skorsteinstrekkket og du unngår dermed å få røyk i stua ved gjenfyring.

Må filteret ha strøm for å fungere?

Ja, filteret må kobles til en alminnelig 230V jordet stikkontakt.

Er filteret selvrensende?

Ja, filteret er utstyrt med en automatisk rensefunksjon. Filteret skal ettersees minst én gang per år. Dette kan for eksempel gjøres i forbindelse med skorsteinsfeiing.

Hvilket vedlikehold krever filteret?

Filteret skal ettersees minst én gang per år. Dette kan for eksempel gjøres i forbindelse med skorsteinsfeiing.

Kan filteret fjerne lukt?

Nei. Filteret kan fjerne partikler, men ikke de stoffene som utgjør røyklukten.

Kan filteret fjerne synlig røyk?

Ja, fordi røyken primært består av partikler og disse blir fjernet av filteret, vil synlig røyk stort sett bli fjernet. Under opptenningsfasen kan det forekomme litt synlig røyk som primært består av kondenserende vanndamp.

Hva fjerner filteret og hvor effektivt er det?

Filteret fjerner det meste av partiklene som blir dannet under forbrenning. Filteret kan fjerne 95% av partikler målt i antall og 70-75% av partikler målt i masse. Mange av de ultrafine og dermed antatt helseskadelige partiklene vil bli fjernet fra røykgassen.

Støyer filteret?

Filteret har en innebygget røgsuger som øker skorsteinstrekkket. Denne har et konstant, men meget lavt støynivå. Under rensningen vil filteret avgi en hørbar lyd i noen få sekunder.

Hva er filteret laget av?

Alle platedelene i i filteret er laget av rustfritt stål.

Hvor lang er kabelen?

Kabelen har en lengde på 5m.

Hva skal jeg gøre når skorsteinsfeieren kommer?

Du skal informere din skorstensfeier om at filteret er installert. Støpselet til filteret skal fjernes fra stikkontakten når det arbeides på skorsteinen. Det må sikres at støpselet ikke settes i kontakten i vanvare.

Hva skal skorsteinsfeieren gjøre?

Han skal sjekke filteret i henhold til avsnittet Service i brukermanualen.

Hvilke farver kan filteret leveres i?

Det kan leveres i blankt rustfritt stål eller sortlakkert.

Kan skorsteinsfeieren fortsatt utføre feiingen fra toppen av skorsteinen?

Dette krever et adapter med innebygget rengjøringsluke. Hvis rengjøringsluken ikke er en del av adapteret må skorsteinen feies nedenfra. Hvis du er i tvil bør du kontakte skorsteinsfeieren.

Har filteret lokal godkjenning?

Ja – Den DIBt (Tysk Institutt for Bygningsteknologi) har gitt partikkelfilteret en generell teknisk godkjenning (abZ*).
Hvis du ønsker å lese mer om dette (på tysk), klikk her:
https://exodraft.de/faq/kamin-feinstaubfilter/

Hva er filterets høyde?

Filteret har en høyde på ca. 95 cm.

Hvor mye strøm bruker filteret?

Filteret har et maksimalt strømforbruk ved drift på 90W. Det typiske forbruket ved drift ligger på 60W. Standby strømforbruk er på 2W.

Må man starte/stoppe filteret?

Nei, filteret skal bare være tilkoblet strømnettet og starter automatisk straks det måler en temperaturstigning i skorsteinen.

Kan jeg benytte vedovnen uten at filteret er startet?

Nei, filteret skal alltid være tilkoblet til strømnettet og startes med en gang det er montert på skorsteinen. Hvis vedovnen benyttes uten at filteret er startet vil filteret bli ødelagt.

exo_logo

Telefon

+47 3329 7062

Adresse

Storgaten 88
3060 SVELVIK, NORGE

E-post

info@exodraft.no